SOĞUK ODA MONTAJI


Soğuk Oda montajı nedir?

Dış ortam dan gelen ürünlerin sıcaklığından daha düşük derecelerde muhafaza edilmesi gereken ürünlerin yapay soğukluk oluşturularak uzun süre saklanabildiği odalardır.
Soğuk Oda, teknikbul.com tanımı olarak; Sandviç Panel ile izole edilmiş bir alan içerindeki ısının Soğutma Sistemi ile başka bir yere nakledilerek, içinde belirli bir sıcaklığın yapay
olarak şartlandırıldığı alanlardır. Soğuk oda hava deposu veya soğuk depo olarak da bilinir. Gıdaların anlık veya daha uzun süreli saklanabilmesi için en doğru yöntemdir.
Erken bozulma riski olan sebze, tıbbi malzeme, gıda ürünleri gibi malzemelerin üretiminden tüketimine kadar soğuk depolarda korunması gerekir.
Günümüzde en basit olarak evimizde bile soğutmaya ihtiyaç duyarız. Evlerimizde soğutma işlemi için ev tipi buzdolabı veya dondurucular işimizi çözerken
işletmelerde, iş yerlerinde, büyük firmalarda ürünlerin bozulmadan, düzgün şekilde, doğal haline en yakın biçimde tutulabilmesi için daha
büyük ebatlarda farklı sistemlerde soğutma araçlarına ihtiyaç duyulur. Soğuk oda veya soğuk hava depoları da bu noktada sorunları ortadan kaldırmaktadır.
Artık günümüz şartlarında işletmelerin ürünleri uzun süre muhafaza etme anlamında aklına ilk gelen çözüm soğuk odalardır.  
Ürünlerin kalite kaybına uğramadan uzun süreli saklanması istenmektedir. Hem ses yalıtımında hem de ısı yalıtımında yarar sağlar.
Böylelikle daha az enerji harcamak zorunda kalır.
Uzun ömürlü olmasından ve taşınabilir özellik göstermesinden dolayı paneller sıklıkla tercih edilmektedir.
Her tür ürünün belirli bir sıcaklık, nem, hava koşullarında tutulması gerekir. Soğuk odalardaki depolamalarda et, balık, deniz ürünleri, tıbbi malzemeler gibi ürünler ömrü uzatılarak korunabilmektedir.
Soğuk oda, ürünlerin kimyasal ve biyolojik süreçlerini yavaşlatarak bozulma ve kalite kaybını engellemiş olur.
Hem ticari hem kişisel alanda artık vazgeçilmez ürünlerden biri haline gelmiştir.
Soğuk Oda depoları amaçlarına göre; Kısa süreli hizmet için soğuk oda  Dağıtım için yapılmış soğuk depo Uzun süreli soğutma için soğuk depo olmak üzere 3'e ayrılır.

 

Soğuk Oda Montajı  Ne işe Yarar Neden İhtiyac duyulur

Soğuk odalar, gıdaların anlık ya da uzun süreli muhafazası için olabilecek en doğru ortamları oluşturur.
Sebze ve meyve gibi gıdaların bozulmasını engellemek ve tüketim ömrünü uzatmak,
özel olarak tasarlanan soğuk odaların temel işlevidir.
Süt ve süt ürünleri soğutma Patates, soğan havalandırma  Unlu mamüller  Lojistik depo  Et ve et ürünleri soğutma  
Deniz ürünleri soğutma  Muz sarma odaları ve yeşil muz muhafaza  Kesimhaneler  Okullar  Oteller.
Soğuk odalar, gıdaların anlık ya da uzun süreli muhafazası için olabilecek en doğru ortamları oluşturur.
Sebze ve meyve gibi gıdaların bozulmasını engellemek ve tüketim ömrünü uzatmak, özel olarak tasarlanan soğuk odaların temel işlevidir.
Soğuk Odalar, gıda ve diğer ürünleri normal oda sıcaklığından çok daha soğuk tutacakları için en iyi saklama koşullarına sahiptirler.
Bu nedenle soğuk hava depoları, bozulabilir gıda ve ürünlerin saklanması için mükemmel bir seçimdir. Bu birimlerin sağladığı çeşitli faydalar vardır.
Hem kişisel hem de ticari kullanım için günümüzde artık zorunluluk halini almıştır.
Soğuk Oda  depoları sıcaklığa ya da muhafaza edilmek istenen ürünlerin ihtiyacına göre ayarlanabilir ve bir depodaki ürünün nem oranını korumaktan,
dondurulmuş gıda ortamlarına, tıbbi malzeme depoları, farklı endüstri alanlarının ar-ge laboratuvarlarında test kabini olarak, et entegre tesisleri, sebze ve meyve depoları, çeşitli
su ürünlerinin işleme ve muhafazalarında, muz olgunlaştırma sistemlerinde, patates ve soğan depolama sistemlerinde
tavuk (her türlü kanatlı) kesimhanelerinde, süt ve süt ürünlerinin muhafazası gibi bir çok geniş kullanım alanına sahiptir.

 

Soğuk Oda Depolamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Soğuk oda depolamasında temel ilke saklanacak ürünün bozulmadan, tüketim ömrünü uzatmaktır.Firmamız teknikbul.com Tüketiyeci sağlıklı şekilde sunum yapılmaktadır.
Uygun koşullar sıcaklık ve bağıl nemin ayarlanması ile oluşturulur. En uygun sıcaklık, ürünü dondurmadan solunumu en aza indirmektir.
En uygun nem oranı ise üründe su kaybına sebep olmayan, bozulma, içte kararma yapmayan nem seviyesidir.
Dondurulmuş ürünlerde -18 dereceden daha düşük sıcaklıkta muhafaza yapılmalıdır.
Ürünler doğal yapıları bozulmadan, en uygun şartlarda saklanmalıdır.
Depo içinde nemin fazla olması su oranını arttırarak üründe bozulmaya sebep olurmaktadır.
Ürün donma sıcaklığından 1-2 derece yüksek sıcaklıkta saklanmalıdır.
Dalından koparılan meyvelerin hemen solunumları düşürülmeli bu yüzden de soğutulmalıdır.
Her ürünün kendine özgü sıcaklık ve nem derecesi vardır. Bir depoda farklı türde ürün depolamak ürün kaybına yol açabilir.
Depoya gelen elmanın 25°C’de 1 gün bekletilmesi depo ömrünü 6-20 gün arasında azaltmaktadır.
Ürünler; doğal yapılarının bozulmayacağı koşullarda tekniğine uygun olarak saklanmalıdır.
Dondurulmuş ürünlerde -18° C’den daha düşük sıcaklıklarda depolama yapılmalıdır.
Soğuk depolamada ise ürün donma sıcaklığından 1-2° C yüksek sıcaklıklarda depolanmalıdır.
Her ürünün kendine özgü sıcaklık ve nem değeri olduğu için aynı depo içerisine birden fazla ürün konulması bazı ürünlerin istenilen şartlarda
depolanamamasına ve ürün kayıplarına yol açar.
Depo içerisindeki nem oranının çok fazla olması suyun yoğuşmasına ve ürünlerin bozulmasına sebep olabilir.
Depolarda doğru sıcaklığın tespit edilip, kullanılması ürünün ömrü açısından çok önemlidir.
Örneğin elma depolamada sıcaklığın 1°C yükseltilmesi depo ömründe % 13 seviyesinde kayba yol açmaktadır.
Özellikle taze meyve ve sebzelerle et ve et ürünleri, kanatlı ürünleri, su ürünleri, deniz mahsulleri, süt ve süt ürünlerinden üretim sonucu elde edilen maddelerin bozulmadan,
tazeliğini ve dış görünüşünü koruyarak kullanım anına kadar bir müddet muhafaza edilmesi en iyi şekilde kurutmak,
salamura işlemi uygulanarak saklamak, konserve etmek ve dondurarak muhafaza etme tekniği ile mümkündür.
Daha sıcak olan hava Soğuk  Oda  deposundaki ürünler dahil olmak üzere değdiği her yüzeyden nem çeker.
Bu ise, hava nemlendirilmezse ürün ağırlığında %20'lere varabilen ağırlık kaybına yol açar ve raf ömrü azalmış ve tazeliğini kaybetmiş bir ürüne ve sonuçta büyük mali zarara neden olur.
Peki çözüm nedir? Bağıl nemi, ürünle denge halinde olan bir seviyeye yükseltmektir.
Optimal koşullar, depolanmakta olan meyve, sebze, çiçek ve diğer gıda ürünlerinin spesifik türüne göre değişir fakat tipik olarak donma noktasının
hemen üstündeki bir sıcaklıktaki yaklaşık %95 bağıl nem oranında bir nem gereklidir fakat, daha sıcak koşullarda depolanan ürünler bile yaklaşık %75 bağıl nem oranında nem düzeyinden faydalanır.
Gerekli nem depoda homojen olarak doğrudan havaya verilir.Hava soğuk depoya girdiğinde sıcaklığı yoğuşma noktasının altına düştüğü için
nem oranı düşer ve özellikle  soğutma sistemindeki soğutma borularında olmak üzere soğuk yüzeylerde su yoğuşur.
Hikayemiz burada bitmiyor.Ticari süpermarketler ve süpermarket zincirlerine ait çoğu modern dağıtım depoları; soğutulmuş firmamız teknikbul.com daima
 ürün vitrinleri ve açık tezgahlar kullanarak ürün kalitesini tedarik zinciri boyunca korunmasına yardım eden etkin nemlendirmeden faydalanmaktadır.

 

Soğuk Oda Depolarının Özellikleri Nelerdir?

1)Depo üstü tavan ve çatılar sızma, akma yapmamalıdır.
2)Zemin pürüzsüz, duvarlar kolay temizlenebilir şekilde, sıvası dökülmemiş olmalıdır.
3)Sıcaklık değişmelerinde etkilenmeyen sağlam yalıtım yapılmalıdır.
4)Tavanla deponun üst yüzeyi arasında 80-90 cm boşluk bırakılarak hava akımını engellemeyecek şekilde istifleme yapılmalıdır.
5)Zeminde kaymaya karşı kaliteli zemin paneli kullanılmalıdır.
6)Soğuk odalarda en önemli mekanizma kapılardır. Kapı üzerindeki sızdırmaz contaların kalitesi verimlilik ile doğru orantılıdır.
7)Soğuk oda deposu negatif değerlerde çalıştırıldığında soğuk hava depo kapısında ısıtıcı (rezistans) yapılmış olmalıdır.
8)Soğukta oda Deposun da  muhafazada ilke; meyve ve sebzelerin metabolizma faaliyetlerini kesinlikle durdurmamak koşulu ile en düşük düzeyde
gerçekleşmesine olanak vermek üzere gerekli şartların sağlanmasıdır.
9)Uygun koşullar sıcaklık derecesi ve bağıl nemin ayarlanması ile olur.

Soğuk Oda Montajı Hizmet Verilen İller
HEMEN ARA